הכניס להיריון וברח – ניהול וייצוג בתביעת אבהות

ליצירת קשר

הכניס להריון וברח

בסיועה של עוה"ד רעות שדה, קבע בית המשפט כי הגבר עמו קיימה האישה מערכת יחסים כשנה, הוא אבי הקטינה לאחר שהתנער מכל אחריות וסרב להכיר בבתו.

אל משרדה של עוה"ד רעות שדה הגיעה אישה בשנות ה-20 לחייה והחלה לגולל את סיפורה בפניה:

הלקוחה, קיימה עם בן זוגה לשעבר מערכת יחסים כשנה במהלכה עבר הגבר מעיר מגוריו המרוחקת להתגורר בדירתה של הלקוחה. הלקוחה נכנסה להיריון ושיתפה את בן זוגה דאז בדבר. בתחילה קיבל הגבר את הידיעה בחפץ לב, אלא שלאחר זמן קצר בעיצומו של ההיריון, לפתע, וללא כל הכנה מוקדמת, נעלם הגבר וניתק את הקשר לחלוטין.

הגבר, אבי הקטינה, נעדר מחיי בתו ומחיי הלקוחה, סרב להכיר בבתו ולקחת אחריות על חייה על כל המשתמע מכך, כולל התנערות מגידול הקטינה והתנערות מנשיאה בעלויות הכלכליות של בתו אשר בשלב זה נפלו על כתפי הלקוחה בלבד ללא קבלת כל עזרה או תשלום בעבור מזונותיה.

בשל התנערותו של האב לא היה מנוס אלא לפעול בהקדם. עורכת הדין רעות שדה אשר לה ניסיון רב בתחום דיני המשפחה, האזינה לסיפורה בקשב רב, עיינה במסמכים ובהליכים אשר החלו זה מכבר ונטלה ייצוג בתיק תוך הבנה ברורה וגיבוש האסטרטגיה הנכונה בדרך בה יש לפעול במקרה זה, ומה הצעדים הנדרשים על מנת להוביל לחקר האמת.

עוה"ד רעות שדה הגישה תביעת אבהות וזאת על מנת שיקבע שבית המשפט בהחלטה שיפוטית כי הגבר הוא אבי הקטינה. הגבר בכתב הגנתו הכחיש מכל וכל את טענות האם ואף טען כי כלל לא הצדדים מעולם לא קיימו יחסי אישות בעת בה ניהלו בניהם מערכת היחסים.

עוה"ד רעות שדה  פעלה על מנת לחייב את האב להתייצב לבדיקת רקמות בהקדם. זאת לאחר שסירב בתוקף ואף התחמק באופן חוזר ונשנה מלבצע את הבדיקה בטענות שונות ומשונות בדבר חוסר קיום יחסי אישות בין הצדדים וכי ניהלו קשר קצר מאוד, וזאת אף מבלי לפרט את אורך הקשר, ודי לחכימא ברמיזא.

עוה"ד שדה הפנתה את תשומת ליבו של בית המשפט להתחמקותו של האב בטענות מתפתלות כי לא קיבל לידיו את כתבי בית הדין שהגישה הלקוחה כולל כתב התביעה והזימון לבדיקת הרקמות. עוה"ד שדה הדגישה בפני בית המשפט כי מדובר בטענות חסרות בסיס של האב בניסיון להתחמק מבדיקת הרקמות, תוך כדי הפנייה לאסמכתאות.

עוה"ד שדה העלתה טענות נוקבות לעניין התחמקותו של אבי הקטינה בעזרת אביו שלו, אצלו הוא מתגורר, אשר קיבל את כתבי בית הדין כולל את כתב התביעה וההזמנה לבדיקת הרקמות, אלא שאביו טען כי אינו בקשר עם הנתבע ועל כן אין הנתבע מודע להליכים המתקיימים נגדו.

עוה"ד שדה סתרה טענות אלו בגיבוי אסמכתאות למכביר, וטענה בפני בית המשפט כי על אף הכללים בדבר 'המצאה כדין' של כתבי טענות, יש לראות במקרה זה חריג של 'ידיעה קונסטרוקטיבית' וזאת בשל השקרים הרבים של האב בדבר אי ידיעתו בנוגע להליכים המתנהלים נגדו.

בסופו של דבר ומשלא נותרה לאב ברירה, ביצע את בדיקת הרקמות והתוצאה לא איחרה לבוא. כשבועיים בלבד לאחר ביצוע הבדיקה התקבלו תוצאות חד משמעיות כי, הגבר הינו אבי הקטינה מעבר לכל ספק. כב' בית המשפט הוציא תחת ידיו פסק דין אשר קבע כי הנתבע הוא אבי הקטינה על כל המשתמע מכך.

עוה"ד רעות שדה: "שמחתי לעמוד לצידה של לקוחת משרדי ולסייע בעדה  להוציא את האמת לאור, ולהפריך את טענותיו חסרות כל היסוד של בן זוגה לשעבר באשר לאמינותה ואופי הקשר ביניהם, כעת ללקוחת משרדי נגולה אבן מעל ליבה ואילו לבתה הקטנה יש אבא, כולי תקווה כי אבי הקטינה יחליט לשנות התנהגותו ולהתנהג כאב.  בסופו של דבר האמת יצאה לאור ועמה יוצאת לקוחת משרדי לדרך חדשה בחייה".